Det store ønske er at få børn. Ønsket om at dele ud af sin kærlighed og imødekomme en anden glæde i sit liv. Man er klar til næste step.

Men en hel del mennesker oplever uforudsete problemer med fertiliteten eller mangler en partner. Det skaber en masse overvejelser og søgen efter hvad man så kan gøre. Her er adoption en mulighed.

Adoption

Vælger man at adoptere, så betyder det, at man som voksen eller ægtepar (adoptanter) juridisk tager et barn til sig som sit eget. Man bliver forældre for barnet og er på lignende måde ansvarlig for dets tarv.

Man kan adoptere på 2 måder.

 

  • Familie- og stedbarns adoption : Her kender barnet og adoptanter hinanden. Det drejer sig om adoption af ægtefælles børn, familiemedlemmer, bekendtes børn, børnebørn, børn af egne forældre eller søskendebørn.

 

  • Anonym adoption : Her kender barnet og adoptanter ikke hinanden. Det er adoption af børn født i Danmark eller udlandet. Identiteten på adoptanter er og forbliver ukendt for de biologiske forældre. Ofte er barnet forældreløs eller barnets biologiske forældre er ikke i stand til at give barnet en forsvarlig opvækst.

 

Hvordan kan man adoptere?

Ønsker man at adoptere at barn født i Danmark eller udlandet, så skal man undersøges for sin egnethed som adoptivforældre. Man skal godkendes som adoptant, hvilket kræver grundige indledende undersøgelser. Forløbet er i 3 faser.

Man starter med at indhente og udfylde de nødvendige ansøgningsblanketter fra Statsforvaltningen, som omhandler faktuelle forhold og generelle krav. Samrådet fra Statsforvaltningen gennemgår en objektiv vurdering af ansøgningerne.

Hvis man bliver godkendt, så skal man herefter igennem et adoptionsforberedende og obligatorisk kursus for førstegangsansøgere.

Dernæst vurderer samrådet ansøgningerne individuelt som grundlag for den videre endelige godkendelse. Det skal også give et ordentlig og vigtigt grundlag for myndighederne i udlandet, når de skal finde et egnet barn.

Når man er godkendt i statsforvaltningen, så kommer man på en venteliste hos Adoptionsnævnet ved adoption i Danmark eller hos DIA (Danish International Adoption) ved adoption i udlandet.

DIA er en formidlende privat og selvstændig organisation, som er godkendt af den danske stat/Familiestyrelsen. Deres job er at formidle kontakten mellem afgiverlandenes myndigheder samt institutioner og adoptanter. Familiestyrelsen fører tilsyn med DIA’s økonomi plus administration og Adoptionsnævnet fører tilsyn med arbejdet i afgiverlandene.

Adoption som enlig er mulig, men det er svært at få lov til ved udenlandsk adoption, idet afgiverlandene ofte ikke vil frigive børn til enlige adoptanter.

 

Hvad koster det?

Prisen for at adoptere et barn født i udlandet, svinger alt efter hvilket land barnet kommer fra. Man betaler i rater i løbet af de forskellige steps undervejs i adoptionsprocessen. Den samlet pris løber op og starter fra ca. kr. 150.000,-  DIA giver en forklaring på omkostningerne og et overblik heraf.