Det er en naturlig ting, at forældre skal dø før deres børn. Der hvor det unaturlige opstår, er når forældrene, dør mange år før det var meningen, og mens deres børn er små. Uanset alder på barnet vil tabet være ubærligt for det lille barn, og krisen skal tackles rigtigt for at komme ud på den anden side som et helt menneske.

De svære følelser

For børn i alle aldre er forældrene det vigtigste. Det er dem, der er børnenes base, og det er dem, der skal tage sig af børnene, give dem omsorg, kærlighed og beskyttelse. Med tab af en forælder er sorgen altoverskyggende, og familien kan have svært ved at hænge sammen. Der er dog nogle ting man som tilbageværende forældre, kan gøre for at støtte barnet i den svære tid. Først og fremmest er det vigtigt at huske på, at det er okay at være i sorgen og de følelser der følger med. Der skal være plads til sorg, vrede og frustrationer. Ligeledes er det vigtigt at tale om disse følelser. Hertil kommer, at der skal masser af kærlighed til barnet i form af kys, kram og nærvær.

Dernæst er det også vigtigt, at hverdagen går videre med institution, skole, fritidsaktiviteter, arbejde for den tilbageværende forælder m.m. Dette for at skabe så meget stabilitet som muligt midt i alt kaosset.

Alt det praktiske

Det kan være svært fuldstændig at opretholde de faste og stabile rammer, når en forælder dør. Dette skyldes, at det fx kan være økonomisk umuligt at blive boende. Det er derfor vigtigt hurtigt at komme ud af boligen og komme videre til noget nyt og stabilt, for børnenes skyld. Det kan være en god idé at få hjælp til at tømme boligen, for de ting man ikke skal have med sig, samt ejendele der eventuelt tilhører den afdøde forælder. Tømning af dødsbo kan ske på forskellige måder, og der er fx firmaer, der gerne opkøber dødsboer, og tager de ting med sig, som man ikke selv skal bruge længere. Dette er en stor hjælp til hurtigt at komme videre.

Praktiske gøremål vil være en stor del af den første tid uden den afdøde forælder. Dette kan også være en vej til at komme igennem de første faser af sorgen. Midt i alt det praktiske er det blot vigtigt ikke at glemme børnene, og samtidig kunne rumme deres følelser. Få evt. hjælp gennem en psykolog hvis byrden føltes for tung.