Tabet af et spædbarn er en tragisk oplevelse for et forældrepar. Det kan være et svært samtaleemne, hvor pårørende og andre i omgivelserne kan være usikre på, hvordan de bedst kan hjælpe.

Som forældre samt pårørende kan det være en stor hjælp ikke mindst mentalt at få viden og råd om, hvordan du/I bedst kan komme igennem sorgprocessen. Det handler både om praktiske råd samt afklarende viden om, hvordan forløbet omkring spædbarnsdød vil være.

Herunder forklares der om de forskellige situationer, som spædbarnsdød kan finde sted i, og det uddybes, hvilke overvejelser man som forældre kan gøre sig i disse forbindelser.

 

Sorgen er en naturlig del af bearbejdningsprocessen

Uanset hvad årsagen er bag spædbarnsdød, er sorg en vigtig og naturlig del af den proces, som forældrene skal igennem for at bearbejde tabet af deres afdøde barn.

Spædbarnsdød kan karakteriseres af dødsfald efter naturlig fødsel eller den situation, hvor kommende forældre undervejs i en graviditet skal forholde sig til at afbryde graviditeten som følge af sygdom hos enten fostret eller moren eller som følge af visse sociale omstændigheder.

Det er helt naturligt, at forældrene i en sådan situation oplever komplekse følelser i forhold til tilknytningen til barnet. På den ene side ønskes en naturlig, tæt tilknytning, og på den anden side ønskes det ikke for at undgå at skabe risiko for en endnu mere voldsom efterreaktion.

Det er under alle omstændigheder et følelsesmæssigt voldsomt valg at træffe beslutning om at afbryde en graviditet, hvor både følelser såsom skyld samt følelse af ikke at være berettiget til at sørge kan opstå.

Afbrydelse af en graviditet kan være det mest nådige, værdige og respektfulde valg på fostrets vegne. Og sorgen er helt berettiget i denne forbindelse.

Sorg er og bliver en naturlig følelse og ofte en nødvendig del af den bearbejdningsproces, som forældrene skal igennem, når de mister et lille barn – uanset hvordan barnet mistes.

 

Betydningen af fysisk afsked med barnet

I tilfælde af at babyen er død i forbindelse med fødsel eller kort tid efter, vil både barn og en eller begge forældre befinde sig på sygehuset.

Her er der mulighed for at kunne se barnet med det samme, hvis det er det, som er ønsket.

Selvom det kan være en overvindelse og en grænseoverskridende oplevelse for mange forældre, kan det være en stor hjælp på længere sigt at have fået taget fysisk afsked med det afdøde barn.

Ofte vil personalet på sygehuset spørge til, om dette er ønsket og invitere til dette.

Fra erfaringer er det påvist at det at have set og mentalt forholdt sig til, hvordan det lille barn ser ud kan være en stor afklaring. Dermed slipper forældrene for i fremtiden at bekymre sig om, hvordan barnet har set ud. Disse bekymringer kan tære på psyken og hindre, at forældrene får et afklaret forhold til barnet.

Den første tid på hospitalet har stor betydning og værdi forældrene i forhold til at kunne komme bedst muligt igennem sorgprocessen og give dem mulighed for at være sammen med barnet.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at forældrene mærker efter i forhold til at træffe beslutning om, hvad det rigtige for dem vil være.

Hvis barnet er misdannet, kan det være en idé at starte med at rådføre sig med jordemoderen, som kan give en førstehåndsforklaring om, hvordan barnet ser ud.

 

Afskedsforløb i tilfælde af dødsfald i hjemmet

Modsat hvis barnet er død på hospitalet, vil der foregå et anderledes forløb, end hvis dødsfaldet hos spædbarn sker i hjemmet. Det kan for eksempel dreje sig om vuggedød eller i forbindelse med ulykke.

I denne forbindelse er det særlig vigtig at vide, at der vil finde et særskilt procesforløb sted, som adskiller sig fra det forløb, som finder sted i forbindelse med spædbarnsdød på hospitalet. I tilfælde af spædbarnsdød i hjemmet har man som forældre ikke har mulighed for at komme til at kunne tage afsked med sit barn umiddelbart efter, at det er blevet ført til hospitalet.

Typisk vil det være sådan, at politiet vil kontakte forældrene for at få deres beskrivelse af hændelsesforløbet forud for dødsfaldet ved at komme fysisk på besøg i hjemmet.

Det vil for mange forældre i denne sårbare situation være forbundet med ubehag og smerte at opleve dette. Men det vil være en del af det rutinemæssige politiarbejde, som er fastsat ved lov. Politiet er således forpligtet til at foretage denne samtale med forældrene i hjemmet som en del af deres sagsarbejde.

Det kan være en beroligende hjælp for mange forældre at kontakte pårørende, som kan bistå dem i denne situation og være både praktisk og mental støtte.

 

Mulighed for at få vished omkring dødsårsag

I nogle situationer kan spædbarnsdød være anledning til fra lægens side at tilbyde obduktion af det afdøde barn. Forældrene kan blive spurgt om lov hertil.

Selvom det ofte vil være en ukendt procedure, som kan være svært at forholde sig til for mange forældre, kan en obduktion være forbundet med vished omkring dødsfaldet. Denne viden kan give afklaring hos forældrene, som kan opnå en forklaring på, hvorfor deres barn døde. Og ikke mindst kan de opnå brugbar viden, som eventuelt kan bruges i forbindelse med en efterfølgende graviditet.

Som forældre er det vigtigt at give sygehuspersonalet besked om, hvis man efter obduktionen ønsker at (gen)se barnet. Her bliver der taget særlig hensyn til dette, og syningen på barnets krop vil respektfuldt blive dækket til.

Det kan tage hen imod 3 måneder, førend svaret på en obduktion er klar.

Læs meget mere hos Foreningen Spædbarnsdød her.