Drømmen er at få et barn. At blive forældre. At få lov til at opleve det nærvær, den kærlighed og de bånd, som opstår mellem dig og dit barn. At kunne lære fra sig og give sin historie videre. At skabe sin egen lille familie med traditioner og nye roller i livet.

 

Ufrivillig barnløs

Ofte vil man gerne planlægge, hvornår det passer bedst at få børn. Man tænker ikke over, om det skulle være et problem eller måske er ufrivillig barnløs. Desværre oplever flere, at de har problemer med at få børn af mange forskellige årsager. Der kan være af fysiske årsager såsom lav sædkvalitet, tillukkede æggestokke eller uegnet æg. Det kan også være, at man rent praktisk mangler en partner eller er par af samme køn.

Efter diverse udredninger, overvejelser og rådgivning, så vælger mange derfor at få fertilitetsbehandling.

 

Fertilitetsbehandling – assisteret reproduktion

Fertilitetsbehandling også kaldet kunstig befrugtning betyder, at du får lægelig hjælp i forsøget på at blive gravid og føde et barn.

Der er forskellige behandlinger, som kan vælges alt efter din situation, hvilket du vil blive grundigt vejledt i.

 

  • Insemination (IUI): Du kan blive insemineret med din partners sæd eller donorsæd, som sprøjtes direkte op i livmoderen via et tyndt plastikrør.
  • Reagensbehandling (IVF): Du får taget æg ud efter planlagt behandling, som bliver befrugtet med din partners sæd eller donorsæd i et reagensglas på et laboratorium. Herefter bliver de befrugtede æg lagt tilbage i livmoderen, så de har mulighed for at udvikle sig til en graviditet på naturlig vis.
  • Ægdonation/dobbeltdonation: Du kan vælge ægdonation, hvis din ægs kvalitet ikke gør en graviditet mulig. Donorægget bliver befrugtet med din partners sæd. Hvis både dine æg og din partners sæd ikke er egnet, eller du ikke har en partner, så kan man vælge at bruge både ægdonor og sæddonor. Hvilket kaldes for dobbeltdonation eller embryodonation.

Hvem kan modtage fertilitetsbehandling?

Kravene til hvornår og om man kan modtage fertilitetsbehandling, er forskellige på offentlige eller private klinikker.

Generelt tilbydes behandling til enlige kvinder eller par, som bliver vurderet til at være egnet som forældre. Det er vigtigt at blive udredt for årsager til din ufrivillige barnløshed så vidt muligt.

I det offentlige kan du kun modtage fertilitetsbehandling, hvis du er blevet henvist inden du fylder 40 år og du kan ikke modtage behandling efter du er blevet 41 år. Det skal også være dit første barn og du må ikke have fælles børn, hvis I er et par. Dog kan du godt få oplagt frosne æg til et eventuelt barn nummer 2.

På private klinikker kan du modtage behandling, indtil du fylder 46 år uanset antal børn.

 

Hvor tilbydes fertilitetsbehandling og hvad koster det?

Der er både offentlige og private fertilitetsklinikker over hele landet. Din læge kan ofte hjælpe dig med valg af en offentlig klinik. Ved valg af en privat klinik, så skal du søge anbefalinger, råd og få en konsultation flere steder. Så kan du bedre vælge en faglig dygtig klinik, men også hvor du føler dig godt tilpas.

Det er gratis at modtage fertilitetsbehandling på offentlige klinikker. Medicinen skal du dog selv betale for. Priserne på privatklinikkerne varierer.